Aktuality: "Exportní balení musí vydržet přetížení 4 G!"

Exportní balení musí vydržet přetížení 4 G!

30. 08. 2016
Exportní balení musí vydržet přetížení 4 G! photo

Společnost Atlas Copco pověřlla specialistu na průmyslové balení, firmu BRANOPAC CZ, zajištěním exportního balení pro 28 dmychadel určených pro novou atomovou elektrárnu na Tchaj-wanu v Číně. Trasa do cílové destinace vede přes Rusko po silnici a železnici, přičemž železnice je z hlediska otřesů považována za nejméně šetrný způsob přeprav. Veškeré dřevěné a antikorozní obaly byly připraveny ve výrobních prostorách společnosti BRANOPAC CZ.

Společnost Atlas Copco patří mezi světové výrobce a dodavatele zařízení pro průmysl a stavebnictví. Široká nabídka výrobků zahrnuje například stacionární kompresory, generátory, pneumatické nářadí, dmychadla a mnohé další.

 

Do atomové elektrárny na Tchaj-wanu putují tři typy dmychadel lišící se rozměry a hmotností (od 240 až po 670 kg, objem obalu od 1,2 až 2,7 m3). Společně s dmy­chadly se transportuje velké množství doprovodné dokumen­tace balené ve vlastních bednách. Projekt byl rozdělen do tří etap, které dělí několik měsíců. V současné době máme za sebou druhou etapu," upřesňuje Jan Studénka, export packa­ging technical specialist společnosti BRANOPAC CZ. 

 

Před započetím přípravy balení obdržel dodavatel obalového řešení od svého klienta výkresy a balicí předpis. Díky de­tailním podkladům byl schopen si jednotlivé kroky rozpracovat předem. "Mnoho našich zákazníků má balicí předpisy vy­pracované na základě špatné analýzy nebo nedostatečných zkušeností s antikorozní ochranou a logistikou. Pak je na nás, abychom vypracovali optimální balicí postup a navrhli nej­vhodnější konstrukci i obalový materiál včetně antikorozní ochrany," upozorňuje Jan Studénka. V podobných případech je důležité stanovit odpovída­jící množství vysoušedel a správný typ indikátorů včetně způsobů fixace a značení zabalené zásilky. Realizace ex­portního balení samého tak probíhá podle přesného po­stupu a zákazníkovi může být předáno kvalitně zabalené zboží včetně doporučení pro transport a dalších potřeb­ných garancí. 

 

V první fázi projektu bylo vzhledem k jasnému požadavku ze strany zákazníka - tohle všechno musíte zabalit a uložit do jednoho lodního kontejneru, nutné pracně navrhnout od­povídající rozměry dřevěných beden. Pro dodavatele obalo­vého řešení to znamenalo mnoho hodin práce s kalkulačkou s cílem využít každý centimetr v dřevěné bedně i kontejneru tok, aby byl náročný požadavek splněn. ,,K této úsporné, ale nepříliš bezpečné variantě jednoho kontejneru nakonec nedošlo, o mohli jsme si tok dovolit navrhnout řešení, kde byla stoprocentní jistota, že nemůže dojít k vzájemnému kontaktu dřevěného obolu s VCI fólií a dmychadlem uvnitř," říká Jan Studénka. Dmychadlo bylo proto nakonec rozděleno do tří menších zá­silek (etap), po kterých jsou také postupně zasíláno. U zboží, které zabírá objem menší, než je kontejnerová jednotko, při­stupuje expediční firma individuálně o loží je např. se zbožím od jiného zákazníka tak, aby byl prostor v kontejneru maxi­málně využit. 

 

S ohledem na relativně nízké hmotnosti dmychadel, které se pohybují od 240 až 670 kg, byly zákazníkovi navrženy další změny. Původně plánované celodřevěné konstrukce beden byly nahrazeny lehčími s výplní z OSB desek, což zákaz­níkovi přineslo finanční úspory. Pro fixaci zboží k paletě se využily díry pro šrouby v nosné konstrukci dmýchadel a dřevěné desky jako rozpěry proti podélnému o příčnému pohybu. Pro zaručení antikorozní ochrany byla využita metoda VCI, kdy se těkavé inhibitory koroze uvolňují z nosiče o vážou se no po­vrch čistého kovu, kde vytváří neviditelnou vrstvu bránící přístupu vlhkosti o následnému vzniku povrchové koroze. ,,Použili jsme antikorozní VCI fólii BRANOfol o VCI papír BRANOrost R," doplňuje Jan Studénka. Dmychadla mají z výroby velmi dobrou povrchovou úpravu a jejich tvor je poměrně kompaktní. Proto nebylo nutné použít parotěsný obal s vysoušedly nebo dusíkovou atmosféru, což je vhodné u neobvykle citlivých zařízení, jako je například la­boratorní technika nebo letecká avionika.

 

Trasa do cílové destinace, kterou je pobřeží Žlutého moře v Číně, vede přes Rusko po silnici o železnici, přičemž železnice je z pohledu otřesů považována za nejméně šetrný způsob přepravy, kdy především při seřazování vagonů pů­sobí no bedny přetížení až 4 G! ,,Kromě již zmíněné od­povídající fixace zboží na paletách jsme všechny bedny opatřili indikátory otřesu ShockWatch o náklonu Tip-N-Tell, které mohou zaznamenat případné nešetrné zacházení při dopravě o manipulaci," podotýká Jan Studénka. 

 

Doposud bylo pro společnost ROSATOM, která dodává zařízení do atomové elektrárny na Tchaj-wanu, odesláno 14 dmychadel, zbylých 14 kusů by mělo být připraveno k expedici do konce srpna. „V současné fázi se zaměřujeme na efektivitu následných etap balení a na okolnosti, které nám mohou jejich průběh urychlit,“ poznamenává Jan Studénka. „S balením jsme spokojeni a čekáme, až kompresory z první etapy dorazí do místa instalace. Vzhledem k profesionalitě, se kterou společnost Branopac k tomuto projektu přistoupila, neočekáváme v tomto směru žádné komplikace,“ říká s jistotou Adolf Pergner, operations manager ze společnosti Atlas Copco.


Článek naleznete ZDE
Zdroj: Herald Packaging