Aktuality: "Case study: 28 dmychadel pro atomovou elektrárnu"

Case study: 28 dmychadel pro atomovou elektrárnu

30. 03. 2021
Case study: 28 dmychadel pro atomovou elektrárnu photo

Naše společnost balila do exportního balení 28 dmychadel určených pro atomovou elektrárnu na Tchaj-wanu. Trasa do cílové destinace vedla přes Rusko po silnici a železnici.Ta je z hlediska otřesů považována za nejméně šetrný způsob přeprav. Veškeré dřevěné a antikorozní obaly byly vytvořeny ve výrobních prostorách naší společnosti.

Hledáte dodavatele exportního balení?

 

Do atomové elektrárny na Tchaj-wanu se přepravovaly tři typy dmychadel lišící se rozměry a hmotností (od 200 až po 700 kg). Společně s dmy­chadly se transportovalo také velké množství dokumen­tace. Projekt byl rozdělen do tří etap, v průběhu několika měsíců. 

Před započetím výroby exportních obalů jsme obdrželi od zákazníka výkresy a balicí předpis. Díky de­tailním podkladům byl schopen si jednotlivé kroky rozpracovat předem. "Mnoho zákazníků má balicí předpisy vy­pracované na základě špatné analýzy nebo nedostatečných zkušeností s antikorozní ochranou a logistikou. Pak je na nás, abychom vypracovali optimální balicí postup a navrhli nej­vhodnější konstrukci i obalový materiál včetně antikorozní ochrany," upozorňuje specialista pro exportní balení. V podobných případech je důležité stanovit odpovída­jící množství vysoušedel a správný typ indikátorů včetně způsobů fixace a značení zabalené zásilky. Realizace ex­portního balení samého probíhá podle přesného po­stupu a zákazníkovi může být tak předáno kvalitně zabalené zboží včetně doporučení pro transport a dalších potřeb­ných garancí. 

V první fázi projektu bylo vzhledem k jasnému požadavku ze strany zákazníka "tohle všechno musíte zabalit a uložit do jednoho lodního kontejneru", nutné pracně navrhnout od­povídající rozměry dřevěných beden. Pro nás, dodavatele obalo­vého řešení, to znamenalo mnoho hodin práce s kalkulačkou s cílem využít každý centimetr v dřevěné bedně i kontejneru tok, aby byl náročný požadavek splněn. ,,K této úsporné, ale nepříliš bezpečné variantě jednoho kontejneru nakonec nedošlo, o mohli jsme si tok dovolit navrhnout řešení, kde byla stoprocentní jistota, že nemůže dojít k vzájemnému kontaktu dřevěného obolu s VCI fólií a dmychadlem uvnitř," říká technik exportního balení. Dmychadlo bylo proto nakonec rozděleno do tří menších zá­silek (etap), po kterých bylo také postupně zasíláno. U zboží, které zabírá objem menší, než je kontejnerová jednotka, při­stupuje expediční firma individuálně a uloží je např. se zbožím od jiného zákazníka tak, aby byl prostor v kontejneru maxi­málně využitý. 

S ohledem na relativně nízké hmotnosti dmychadel, které se pohybují od 200 až 700 kg, byly zákazníkovi navrženy další změny. Původně plánované celodřevěné konstrukce beden byly nahrazeny lehčími z OSB desek, což zákaz­níkovi přineslo finanční úspory. Pro fixaci zboží k paletě se využily technologické otvory v nosné konstrukci dmychadel a dřevěné hranoly jako rozpěry proti podélnému o příčnému pohybu. Pro zaručení antikorozní ochrany byla použita metoda VCI, při které se uvolňují těkavé inhibitory koroze z nosiče tj. papíru nebo fólie a váží se na po­vrch čistého kovu. Na něm se pak vytváří neviditelná vrstva bránící přístupu vlhkosti a následnému vzniku povrchové koroze. ,,Použili jsme antikorozní VCI fólii BRANOfol o VCI papír BRANOrost R," doplňuje specialista exportního balení. Dmychadla mají z výroby velmi dobrou povrchovou úpravu a jejich tvar je poměrně kompaktní. Proto nebylo nutné použít parotěsný obal s vysoušedly nebo dusíkovou atmosféru, což je vhodné u neobvykle citlivých zařízení, jako je například la­boratorní technika nebo letecká avionika.

Trasa do cílové destinace, vede přes Rusko po silnici a železnici, přičemž železnice je z pohledu otřesů považována za nejméně šetrný způsob přepravy, kdy především při seřazování vagonů pů­sobí na bedny přetížení až 4 G! Kromě již zmíněné od­povídající fixace zboží na paletách jsme všechny bedny opatřili indikátory otřesu ShockWatch a náklonu Tip-N-Tell, které mohou zaznamenat případné nešetrné zacházení při dopravě a manipulaci. 

Doposud bylo pro společnost ROSATOM, která dodává zařízení do atomové elektrárny na Tchaj-wanu, odesláno 28 dmychadel.

„S balením jsme byli spokojeni. Vzhledem k profesionalitě, se kterou dodavatel k tomuto projektu přistoupil, jsme neočekávali žádné komplikace,“ říká s jistotou Adolf Pergner, operations manager ze společnosti Atlas Copco.

Zdroj: Herald Packaging