Aktuality: "Exportujete do zámoří a chcete předejít škodám při transportu?"

Exportujete do zámoří a chcete předejít škodám při transportu?

15. 03. 2017
Exportujete do zámoří a chcete předejít škodám při transportu? photo

Kvalitní přepravní obal je základním předpokladem pro ochranu zboží během transportu ale i při dlouhodobém skladování. Kombinací různých materiálů, správně zvolené konstrukce a ověřeného balícího procesu je pak zajištěna maximální ochrana před mechanickým poškozením nebo škodami způsobenými vlivem klimatických podmínek. Balení zboží pro export, zejména pak pro zámořskou a leteckou přepravu, vyžaduje nejen stanovení správného balícího postupu a odborné vedení, ale především použití kvalitních balících materiálů.

Vlhkost je všudypřítomná a poškozuje řadu výrobků. Měnící se klimatické podmínky s kolísáním teplot během několikatýdenní přepravy po moři vedou ke kondenzaci vodních par, která způsobuje korozi na kovech. Zachování vnitřního klimatu obalu je klíčem k ochraně přepravovaného zboží.

Nejlepším řešením nemusí být nejdražší obal

Většina dodavatelů exportního balení spoléhá na osvědčený způsob balení do hliníkové bariérové fólie s použitím vysoušedel a poté do dřevěné bedny (přepravního boxu). Ovšem pokud je potřeba zabalit a zatavit stovky dílů, je pravděpodobnost, že některý bude nedostatečně uzavřen, poměrně vysoká.

Balení do obalů s VCI inhibitory koroze (kdy se těkavé inhibitory koroze uvolňují z nosiče o vážou se na po­vrch čistého kovu, kde vytváří neviditelnou vrstvu bránící přístupu vlhkosti o následnému vzniku povrchové koroze) se může ukázat efektivnější zejména v případech opakujících se zakázek. V jiných případech lze u velkorozměrných výrobků namísto drahé dřevěné bedny použít obal z UV odolné smrštitelné fólie, který lze vytvarovat přesně podle tvaru výrobku. Správným obalem je ten nejvhodnější z pohledu jak ceny, tak i rozsahu poskytnuté ochrany ale i z hlediska provozních nákladů.

Výběr vhodného exportního balení

Mnoho našich zákazníků má balicí předpisy vy­pracované na základě špatné analýzy nebo nedostatečných zkušeností s antikorozní ochranou a logistikou. Pak je na nás, abychom vypracovali optimální balicí postup a navrhli nej­vhodnější konstrukci i obalový materiál včetně antikorozní ochrany, popř. včetně parotěsného obalu s vysoušedly nebo dusíkovou atmosférou, což je vhodné u neobvykle citlivých zařízení, jako je například la­boratorní technika nebo letecká avionika. Realizace ex­portního balení probíhá podle přesného po­stupu a zákazníkovi předáváme kvalitně zabalené zboží včetně doporučení pro transport a dalších potřeb­ných garancí. 

Příjemci nepoškozeného zboží zůstávají věrni svým dodavatelům, protože vědí, že jejich zboží dorazí v bezvadném stavu. Používání účinných ochranných prostředků je základem profesionálně baleného zboží a je předpokladem pojišťoven pro pojistnou ochranu zboží.

 

Zdroj: www.euro.cz